چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرحهای تحقیقاتی 
 
 

طرحهای پژوهشی

بررسی اثربخشی لواتیراستام به عنوان داروی همراه دردرمان صرع مقاوم کودکانمجریان: دکتر محمد رضا قضاوی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسي رابطه سلياك واپي لپسي در مراجعه كنندگان به بيمارستان مفيدمجریان: دکتر پراونه کریم زاده، دکتر سپیده طبرستانی.

مقايسه ریسک فاکتورها ، اختلالات همراه و سیر بیماری در مبتلایان به همی پلژی همراه با تشنج و بدون تشنج مراجعه کننده به بخش اعصاب بیمارستان کودکان مفید . مجریان: دکتر مهران آقا محمدپور، دکتر پروانه کریم زاده.

مقايسه اثرات ميدازولام بوكال و ديازپام داخل وريدي در كنترل تشنج حاد كودكانمجریان: دکتر سعید انوری، دکتر فرهاد محولاتی.

مقايسه اثرات پروفيلاکتيک توپيرامات و پروپرانولول در کودکان 3-15 ساله مبتلا به ميگرن دربيمارستان مفيدمجریان: دکتر علی خواجه، دکتر سید حسن تنکابنی.

مقایسه اثر درمانی دو داروی دفلازاکورت و پردنیزون در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشنمجریان: دکتر احد قضاوی، دکتر پروانه کریم زاده.

مقایسه اثر دیازپام متناوب و میدازولام وریدی دردرمان تشنجهای سریال در بیمارستان مفیدمجریان: دکتر افشین فیاضی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی تأثیر رژیم غذایی کتوژنیک در کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانمجریان: دکتر سید علیرضا میر جوادی، دکتر سید حسن تنکابنی.

مقایسه تأثیر رژیم اتکینز و کتوژنیک در کنترل تشنج کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانمجریان: دکتر احد قضاوی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی میزان آگاهی دستیاران اطفال از معیارهای تکامل طبیعی کودکانمجریان: دکتر آزاده کیومرثی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در کودکان ایران در سالهای 2008-2006مجریان: دکتر سید محمد رضا میر کریمی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی تأثیر رژیم اندکس گلیسمیک پایین در صرع مقاوم به درمانمجریان: دکتر مصطفی صدیقی، دکتر پروانه کریم زاده.

اندازه گیری و مقایسه سطح پلاسمایی پیریدوکسال فسفات در کودکان اپی لپتیک مراجعه کننده به بیمارستان مفید در دوگروه کنترل شده و مقاوم به درمانمجریان: دکتر زهرا پیرزاده،دکتر محمد غفرانی.

بررسی چند مرکزی یافته های تصویربرداری مغزی در کودکان با اولین تشنج بدون عامل برانگیزندهمجریان: دکتر محسن ملامحمدی، دکتر سید حسن تنکابنی.

 - بررسي اثر بخشي پره گابالين به عنوان داروي همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان. مجریان: دکتر محسن ملامحمدی، دکتر سید حسن تنکابنی.

- بررسی رابطه درمانی داروهای ضد تشنج و سطح ویتامین D، کلسیم در کودکان مبتلا به صرع در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر سید حسن تنکابنی.

- بررسی رابطه درمان با داروهای ضد تشنج و کاهش تراکم استخوانی در کودکان مبتلا به صرع در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر سید حسن تنکابنی.

- بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به مركز پزشكي آموزشي درماني کودکان مفید در سال 1389. مجریان: دکتر احمدرضا فرسار.

- بررسي نتايج درمان مبتلايان به هيدروسفالي براساس نمره ارزيابي موفقيت ETV(ETVSS). مجریان: دکتر پریسا عظیمی، دکتر حسن رضا محمدی.

- بررسي تغييرات الكتروانسفالوگرافي زودهنگام و دیر هنگام بيماران مبتلا به تشنج همراه با تب مراجعه كننده به بيمارستان مفيد شهر تهران سال 1391-1389. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر علیرضا رضایی.

- بررسي اثرپروفيلاکتيک پرگابالین و پروپرانولول در کودکان 15-3 ساله مبتلا به ميگرن دربيمارستان مفيد. مجریان: دکتر مصطفی صدیقی، دکتر پروانه کریم زاده.

 - بررسی واکنش های منجر به بستری نسبت به داروهای ضد تشنج وعوامل همراه در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سالهای ١٣٩٠- ١٣٨٩مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر وحید بکرانی.

بررسي ژنتيك بيماران نيمن پيك سي ايرانيمجریان: دکتر علیرضا رضایی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی رابطه موتاسیونهای شایع ژن در (MECP2 METHYL CPG PROTEIN2)شدت بیماری در سندرم رت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید.مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی موتاسیونهای شایع ژن(MECP2در بیماران با سندرم رت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر امید یقینی.

مقایسه اثر سدیشن اطفال هنگام پونکسیون کمری بین میدازولام خوراکی و کلرال هیدرات خوراکیمجریان: دکتر حجت درخشانفر، دکتر پروانه کریم زاده.

- بررسی یافته های بالینی، بیوشیمیایی، تصویربرداری و مولکولی در بیماران گلوتاریک اسیدوری تایپ1 مراجعه کننده به بیمارستان مفید درسال 1390مجریان: دکتر زهرا پیرزاده، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسي عوامل تشديد کننده، کاهش دهنده، انواع و اختلالات همراه در کودکان مبتلا به ميگرن مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان کودکان مفيد در سالهاي 91-87. مجریان: دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر پروانه کریم زاده.

تعيين HLAB1502در بيمآرآن دچآر توکسيک اپيدرمال نکروزيس , ,هیپر سنستیویتی سندرم و over laping syndromثآنويه به مصرف دآروهآي ضد تشنج . مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکترسید حسن تنکابنی.

بررسي اچ ال آ مرتبط با بروز استيونس جانسون با داروهاي ضد تشنج.مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکترسید حسن تنکابنی.

بررسي تابلوي باليني و پاراکلينيکي بيماريهاي نرومتابوليک در ايران. مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی اثر zonisamideبعنوان داروی کمکی در درمان کودکان مبتلا به صرع مقاوم در بيمارستان كودكان مفيد.مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسي مقآيسه اثر زونيسامايد و پره گابالين به عنوان داروي همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان . مجریان:دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

بررسي عارضه بينايي در كودكان صرعي مصرف كننده داروي Sabrilبا روش Full Field ERG. مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی 100 مورد بیوپسی عضله در کودکان دچاراختلالات نوروماسکولار مراجعه کننده به بیمارستان كودكان مفيد. مجریان: دکتر فخرالدین شریعتمداری، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی واکنش متقاطع بین فنوباربیتال و توپیرامات در کودکان صرعی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید. مجریان: دکتر فخرالدین شریعتمداری، دکتر محمد غفرانی. 

بررسی تغییرات MRIدر بیماران مبتلا به فنیل کتونوری مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سالهای 91-90. مجریان: دکتر فرزاد احمدآبادی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی تاثیر والپرویک اسید٬فنوباربيتال وکاربامازپين بر چربيهاي خون و تستهاي عملكردكبددربيماران مبتلا به صرع. مجریان: دکتر حمید نعمتی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

بررسی ژنتیک بیماری پمپه در بیماران ایرانی. مجریان: دکتر ساسان ساکت، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسي تاثيردرماني وعوارض دارويي پريمتامين خوراكي بر روند بيماري در كودكان مبتلا به گانگليوزيدوز جي ام 2 . مجریان: دکتر فاطمه پژوهنده، دکتر سید حسن تنکابنی.

ارزيابي رابطه ی بین سطح سرمی دارو های ضدصرع و شکست درمانی در صرع دوران کودکی. مجریان: دکتر مهدی امید بیگی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

بررسي بروزفلج شل حاد (AFP) بر حسب تشخيص هاي افتراقي آن و ارزيابي نظام مراقبت AFPدر ايران در سال هاي 2008 - 2013. مجریان: دکتر مائده مجیدی نژاد، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی اپیدمیولوژی بیماری گیلن باره در کودکان 0-15 ساله ایران بین سال های 1392-1387. مجریان: دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر سید حسن تنکابنی.

پیشگوئی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به صرع براساس فاکتورهای موثر در بیماری. مجریان: دکتر محمد مهدی ناصحی.

رابطه بین اختلا لات نوار مغز و رفتارهای اوتیسمی در کودکان اوتیسمی ایرانی. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر آزاده زاوه زاد.

بررسی داده های دموگرافیک ، علایم بالینی و اختلالات همراه در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید(سالهای 1390-1393)- مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر فاطمه نظرپاک کندلوس.

بررسی سطح سرمی منیزیم در بیماران بستری شده با علت تب و تشنج در بیمارستان کودکان مفید و امام حسین در سال 1393- مجریان: دکتر پروانه کریم زاده- دکتر حجت درخشانفر.

رابطه فاجعه پنداری درد کودک توسط والدین با میزان اضطراب، افسردگی و شدت سر درد کودکان. مجریان: دکتر محسن جوادزاده- خانم غزاله اکبرزاده.

بررسی اثرات درمانی و تغییرات الگوی الکتروآنسفالوگرافی متعاقب دریافت پالس متیل پردنیزولون برصرع مقاوم کودکان در بیمارستان کودکان مفید تهران. مجریان: دکتر محمد مهدی تقدیری، دکتر حامد بیگدلی.

بررسی موتاسیون های ژنCHRNE (اگزون های 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10) در بیماران ایرانی مبتلا بهCongenital Myasthenic Syndrome. 

مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، خانم سیما پرویزی عمران.

رابطه فاجعه پنداری درد کودک توسط والدین با میزان اضطراب، افسردگی و شدت سر درد کودکان. مجریان: دکتر محسن جوادزاده- سرکار خانم غزاله اکبرزاده.

  بررسی خصوصیات دموگرافیک، کلینیکی وپاراکلینیکی کودکان مبتلا به آتاکسی بستری شده در بیمارستان کودکان مفید از سال 94-1392مجریان: دکتر مسعود حسنوند عموزاده- دکتر پروانه کریم زاده.

 بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی پایه کودکان مبتلا به اولین تشنج بدون علت مشخص و تاثیر داروی زونیزاماید در پیشگیری از عود تشنج در آنان. مجریان: دکتر محمد غفرانی-دکتر مسعود حسنوند عموزاده.

 بررسی بیماران هیپوتون کمتراز 2 سال مراجعه کننده به بیمارستان مفیداز مهرماه 1393-بهمن1394- مجریان: دکتر پروانه کریم زاده- دکتر سیمین خیاط زاده کاخکی.

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.